نظم المعهد بالتعاون مع ايكاردا ورشة عمل حول "تهيئة واستصلاح المراعي"

 مدنين - 23-25 جانفي 2024

Atelier de concertation et d’échange sur la Restauration

 et réhabilitation des parcours en zones arides : Organisé par l’IRA

et L‘ICARDA Medenine, 23-25 Janvier 2024